GODALKO

Skupinska delavnica izpopolnjevanja violinske tehnike in mojstrski tečaj s prof. Miodragom Bogićem

17.1.2018 – 20.1.2018, Glasbena šola Koper

Predstavitev delavnice

Skupinske delavnice, ki jih izvajata mentorici Sonja Horvat in Tinkara Marinac v sodelovanju z gostujočim profesorjem Miodragom Bogićem, so namenjene vsem godalcem nižje glasbene šole, ki želijo nadgraditi svoje znanje na zabaven način. Ker je delo v skupini prijetnejše in ker skupinska dinamika pripomore k motiviranosti otrok, bo v letošnjem šolskem letu potekal niz tovrstnih delavnic, na katerih bodo učenci izpopolnjevali violinsko tehniko.

Delavnica Godalko začetnik je namenjena učencem 1. in 2. razreda. Prof. Miodrag Bogić bo začetnikom pokazal zanimive vaje za pravilno držo loka, gibčnost zapestja, sproščeno držo telesa. Spoznavali bodo osnovne lokovne poteze in utrjevali postavitev prstov leve roke.

Mentorici bosta z učenci utrjevali tehnične vaje in pripravili nekaj skladbic, ki jih bodo zaigrali na zaključnem nastopu udeležencev.

Udeleženci bodo imeli štiri 90-minutne lekcije in zaključni nastop.

Delavnica Godalko nadaljevalec je namenjena učencem od 3. do 8. razreda. Prof. Bogić bo z učenci razvijal različne vrste vibrata, poudarek pa bo na vadenju lestvice in etud na različne lokovne in ritmične načine ter na razdelitvi loka.

Mentorici bosta z učenci utrjevali predelano snov in jih pripravili na nastop, kjer bodo predstavili pridobljeno znanje.

Udeleženci bodo imeli štiri 90-minutne lekcije in zaključni nastop.

Vsi prijavljeni bodo pri svojem učitelju dobili učno gradivo, ki ga bodo pripravili do pričetka delavnice.

Delavnico bomo sklenili s predstavitvenim nastopom in predavanjem za starše, na katerem se bomo dotaknili tem: pomen skupinskega muziciranja, pomen vsakodnevnega vadenja, kako vaditi in kako razvijati odgovoren odnos do dela.

Mojstrski tečaj s prof. Miodragom Bogićem je namenjen dijakom in starejšim učencem, ki igrajo zahtevnejše skladbe in želijo izpopolniti svoje znanje.

Udeleženci bodo imeli 2 - 4 individualne lekcije v trajanju 45 minut, korepeticije ter zaključni nastop.

Cena programa:

Godalko začetnik in Godalko nadaljevalec: 15€ (4 lekcije in nastop)

Mojstrski tečaj: 25€ / lekcija 

 Prenesi prijavnico        Prijavnica GODALKO

 Ime in priimek udeleženca ………………………………………………………………………

 Razred inštrumenta .………………………………………………………………………………

 Ime in priimek učitelja inštrumenta ……………………………………………………………

 Telefonska številka …………………………………………………………………………………

 Elektronski naslov …………………………………………………………………………………

 

 Obkroži izbrani program:

  • Godalko začetnik

 

  • Godalko nadaljevalec

 

  • Mojstrski tečaj / obkroži želeno št. lekcij: 1    2    3     4

 

 Izpolnjeno prijavo in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na naslov:   sonja.violinistka@gmail.com
 

 Rok prijave je 5. 1. 2018. Urnik bo objavljen nekaj dni po prijavnem roku.
 

 Prosimo, da kotizacijo poravnate na:
 TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0002 9074 484
 Kulturno umetniško društvo Baladoor
 Nazorjev trg 3
 6000 Koper

 V namen nakazila vpišite ime in priimek udeleženca.

 

Miodrag Bogić je violinist in restavrator godalnih instrumentov. Rojen je v Beogradu, kjer tudi živi in dela. Violino je študiral na Fakulteti glasbenih umetnosti (FMU) v razredu profesorja Dejana Mihailovića in prof. Lj. Mihailovića. Diplomiral je na FMU v Beogradu, v razredu profesorja V. Markovića. Med študijem se je ukvarjal tudi z izdelavo in prenovo godalnih instrumentov. Znanje na tem področju pridobiva od najboljših mojstrov iz Velike Britanije, kot so: J. Kudanowski, A. Whone in F. Leonhard.

Leta 1991 je odprl umetniško delavnico za izdelavo in popravila godalnih instrumentov TARISO. Več kot 20 let uspešno sodeluje s številnimi priznanimi glasbeniki. Kot uradni mojster sodeluje z vsemi pomembnimi institucijami, glasbenimi šolami in akademijami v svojem okolju. Leta 2004 je na Mednarodnemu sejmu podjetništva v Beogradu prejel prvo nagrado za najuspešnejšo predstavitev umetniške obrti. Poleg praktičnega dela obrtnika (restavratorja) pripravlja konference o prenavljanju godal in njihovi  zgodovini. Prejel je številne nagrade na violinskih tekmovanjih in festivalih. Kot solist, član komornih ansamblov in koncertni mojster je nastopal doma in v tujini. Izpopolnjeval se je na mojstrskih tečajih violine (prof. D. Mihailović, Srbija; prof. T. Balašova, Rusija; prof. Z. Milenković, Italija …). Od leta 2010 v svojem umetniškem ateljeju ‘’Galerija Bogić” redno prireja tečaje violine in organizira razstave, koncerte ter seminarje z vseh področjih umetnosti.